Select your language

AKSESOR

MVS2PRO™

ANALIZA E DENDESIS E
POLIMERVEP INR 2 MINUTA

Support Samples

Mostrat mbështetëse

Seritë e mostrave mbështetëse - formë grep dhe helikoid. Shporta mbështet mostra polietileni.
Basket Support

Mostrat e Mbështetjes së Shportës

Komplet me 16 mbështetëse shportash, 2 mbështetëse helikoide, 2 mbështetëse grep.
Analytical Balance

Bilanci analitik

Bilanci analitik për të pozicionuar mostrën. Bilanci kontrollohet drejtpërdrejt përmes USB.
Thermostatic Bath

Banja termostatike

Sistemi kontrollohet drejtpërdrejt nga MVS2PRO™ përmes USB.
Certified Density

Standard i Densitetit të Çertifikuar

Standard i Densitetit të Çertifikuar.
Touchscreen

PC me ekran me prekje

Windows 10 64-bit me ekran me prekje

Atmosphere

Plastic Laboratory press (ISO 293)

for samplepreparation with moulds. Moulds based on customerdesign and company logo are available on request.
Protection

PROTECTION CAP

Use our special protection cap for eliminating outside interference during analysis of the sample
© 2020 NTS America, Inc. All Rights Reserved.
Clicky