Select your language

GĘSTOŚĆ TWORZYWA SZTUCZNEGO W 2 MINUTY

Density

Wartości gęstości są często wykorzystywane do wykrywania zmian w strukturze fizycznej substancji lub w składzie tworzyw sztucznych. Wartości gęstości mogą być również przydatne do oceny jednorodności próbek.

System MVS2PRO™, przeznaczony do pomiaru gęstości polimerów, został opracowany w celu zastąpienia starej, standardowej metody z kolumną gradientową.

MVS2PRO™ kontroluje pomiary gęstości różnych klas polimerów, w szczególności polietylenu wysokociśnieniowego (HDPE), gumy termowulkanizowanej, polimerów pochodzących z recyklingu i kompozytów.

MVS2PRO™ jest już szeroko stosowany w laboratoriach w USA, Belgii, Francji, Anglii i Chinach.

MVS2PRO™
Metoda kolumny gęstości
Pomiar bezpośredni
Pomiar pośredni
Statystyczna kontrola jakości
Niedostępna
Zdalna kontrola i diagnoza pomocnicza
Niedostępna
Bardzo szybki pomiar
Bardzo powolny pomiar

MVS2PRO™ jest zgodny z następującymi normami:

•ISO 1183 - Tworzywa sztuczne, Metody oznaczania gęstości tworzyw niekomórkowych.
•ISO 293 - Tworzywa sztuczne, Formowanie ściskające próbek z materiałów termoplastycznych
•ASTM D792 - Standardowe metody badań gęstości i ciężaru właściwego (gęstości względnej) tworzyw sztucznych
•ASTM 1505 - standardowa metoda badania gęstości tworzyw sztucznych z zastosowaniem techniki gradientu gęstości


© 2020 NTS America, Inc. All Rights Reserved.
Clicky