Select your language

ВИЗНАЧИТИ ЩІЛЬНІСТЬ ПЛАСТМАС ЗА 2 ХВИЛИНИ

Density

Значення щільності часто використовується для того, щоб виявляти зміни у фізичній структурі речовин або композиції пластмас. Знання щільності може також бути корисним при оцінці однорідності зразків.

Система MVS2PRO™, яка призначена для вимірювання щільності полімерів, була розроблена з метою замінити старий стандартний метод градієнтних колон.

Система MVS2PRO™ дозволяє регулювати щільність різних класів полімерів, зокрема поліетилену високої щільності (HDPE), вулканізованої гуми Termo, перероблених полімерів, композитів.

Система MVS2PRO™ вже широко використовується в лабораторіях США, Бельгії, Франції, Англії, Китаю.

MVS2PRO™
Вимірювання щільності методом градієнтних колон
Пряме вимірювання
Не пряме вимірювання
Статистичний контроль якості
Не точний метод
Віддалений контроль і підтримка діагностики
Не можливо
Дуже швидке вимірювання
Дуже повільне вимірювання

Аналітична Cистема MVS2PRO ™ повністю узгоджується з наступними стандартами:

•ISO 1183 - Пластмаси, методи визначення щільності не пористих пластмас
•ISO 293 - Пластмаси, розплав зразків під тиском для подальших випробувань термопластичних матеріалів
•ASTM D792 - Стандартні методи визначення щільності і питомої ваги (відносної щільності) пластмас
•ASTM 1505 - Стандартний метод визначення щільності пластмас градієнтним методом


© 2020 NTS America, Inc. All Rights Reserved.
Clicky